Select Page

K-3 ve K-2 Alanlari Galerisi

Anıtsal kent girişini meydana getiren K-1 ve K-6’ya ek olarak, dış duvarların sırasıyla kuzey (K-2) ve batı (K-3) bölümleri üzerinde daha küçük iki diğer giriş de yer almaktaydı. Her ne kadar her ikisinin de yapımında oldukça ustaca inşaat tekniklerinden yararlanıldığı dikkat çekse de, anıtsal nitelik taşımayan K-2 ve K-3 yük arabaları ile hayvanlarının geçişine elverişsiz dar girişlerdi.